Temavandringar uppskattat inslag på mässan

Välkommen att delta på 2016 års temavandringar. Du som besökare har möjlighet att delta i gruppvandringar till ett antal utställare där du valt ett visst tema efter eget intresse. Det är ett trevligt och effektivt sätt att under ca en timme få en överblick över vem som tillhandahåller vad inom det givna ämnesområdet.

Antalet temavandringar har vuxit med åren och nu är efterfrågan stor hos utställare som vill vara med och presentera sin nya teknologi för dig som besökare.

– Det började egentligen för flera år sedan med att vi hade många nya i branschen. Vi såg en chans att erbjuda dem ett lättillgängligt sätt att få bra information från utställarna. Idag har besökarna olika bakgrund men många upplever att det är lättare och går snabbare att följa med en grupp och träffa utställarna än att behöva gå runt själv, säger Kristina Ros på VARIM som är huvudarrangör för temavandringarna.
Den stora fördelen med temavandringarna är att de erbjuder ett smidigt sätt att få relevant information på kort tid.

– Vandringarna brukar vara uppskattade av både utställare och besökare och vi har fått utöka antalet från år till år. Vi ser att besökarna ofta kommer tillbaka till en utställare för vidare kontakt när vandringen är klar, vilket innebär att det skapas nya givande kontakter. Bland årets teman ser vi ämnen som ”Avancerad högflödesrening”, ”Lösningar för rening av läkemedelsrester” och ”Framtidens dricksvattenförsörjning”, fortsätter Kristina Ros.

Lyfta kunskapsnivån inom energieffektivisering 

Carl-Johan Flachmeyer, på Grundfos, berättar att de håller i temavandringar med ambitionen att sprida kunskap och lyfta kunskapsnivån inom energieffektivsering. 

- Vårt mål med temavandringen är helt enkelt att sprida kunskap, att utbilda folk. Vi vill lyfta kunskapsnivån så att man kan undvika problem i sammanhang där man försöker spara energi. Det är lätt hänt att en del fokuserar på driftsäkerhet med en dyr elräkning som resultat. Eller tvärtom där man fokuserar på kostnaden och driftsäkerheten i sin tur påverkas negativt, säger Carl-Johan Flachmeyer, på Grundfos. 

Grundfos har två olika teman på sina vandringar, det ena handlar om små reningsverk och det andra om hur man transporerar vatten till reningsverk. Detta utan att det kostar onödigt mycket energi och skapar driftstörningar. 

Publicerad
2016-09-14