Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige

Sedan början av april finns en ny energibranschförening, Energiföretagen Sverige. Den har bildats av medlemmarna i de två tidigare föreningarna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. 

Energiföretagen Sverige har sin utgångspunkt i hela energisystemet och samlar företag som producerar, handlar med, distribuerar och lagrar energi.

– Jag tillhör dem som efterlyst en kraftsamling på föreningssidan. Det är bra – ja, rentav nödvändigt – att el- och värmesidan nu förenas i samma förening så att vi kan bedriva ett effektivt påverkansarbete med utgångspunkten i vad som är bäst för hela energisystemet. Allt hänger ihop. Vi vill vara en röst som makthavare och beslutsfattare vill lyssna på. Energikommissionens pågående arbete är ett exempel på viktiga utmaningar, där vi hoppas på en bred energipolitisk uppgörelse som ger oss bra långsiktiga spelregler, säger Monica Karlsson, nyvald ordförande i Energiföretagen Sverige.

Pernilla Winnhed är vd för den nya branschorganisationen och kommer till Fjärrvärmemässan i september:

- Nu har vi några tuffa månader framför oss, innan alla praktiska frågor tagits om hand – som hur vi ska organisera oss, grafisk profil och en webbplats för den nya organisationen. Men mycket snart hoppas jag att Energiföretagen Sverige ska vara en både synlig och efterfrågad part i diskussionerna om framtidens energilösningar.

Så här formulerar Energiföretagen Sverige branschföreningens uppdrag: "Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem. Vi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden."

Publicerad
2016-05-11
Bilder
Monica Karlsson, nyvald ordförande i Energiföretagen Sverige. Foto: Energiföretagen Sverige
Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige. Foto: Energiföretagen Sverige