Kontroll över rörsystem på håll

Genom att få en larmsignal om läckage i rörledningssystem kan det upptäckas i tid och därmed åtgärdas.
– Vi ger kontroll över utrymmen där skador kan vara svåra att upptäcka i tid. På så sätt kan de åtgärdas innan de blir alltför kostsamma, berättar Jan Eriksson, Key Account Manager på Wideco Sweden AB. 

Den 27-29 september 2016 möter vi den trogne utställaren Wideco på Fjärrvärmemässan. Det familjeägda bolaget med säte utanför Borås, som utvecklar och säljer övervakningssystem för isolerade fjärrvärmeledningar, har varit verksamma i branschen i över 30 år.

– Att ställa ut på Fjärrvärmemässan är en viktig marknadsföringskanal för oss där vi får möta vår målgrupp inom energibranschen. Vi förväntar oss likt tidigare år att skapa kontakter på Elmia som genererar affärer på lång sikt, säger Jan Eriksson.

I Widecos monter på Fjärrvärmemässan kommer de bland annat visa upp sitt övervakningssystem WiDetect. Det är larmenheter som placeras ut i kammare, utrymmen för rör ventiler och pumpar, och kopplas till en molntjänst som varnar med ett sms eller e-post vid eventuellt läckage.

– Med WiDetect får energibolagen kontroll över sina system och kan på så sätt säkerställa driften så att abonnenterna får sin värme. Det effektiviserar också verksamheten genom att personal endast behöver undersöka utrymmet och vidta åtgärder om de får varning om ett läckage, menar Jan Eriksson.

Wideco jobbar ständigt med utveckling av sina system. Under de senaste åren har fokus legat på utveckling av en ny plattform med bättre funktionalitet och smartare lösningar.

– Det är ett förbättrat system samtidigt som det är lättare att hantera och därför ska förenkla för användaren. Under våren släpper vi flera nyheter kopplat till den nya plattformen och det blir ett jättebra tillfälle att få visa upp detta för våra kunder på Fjärrvärmemässan på Elmia i höst, avslutar Jan Eriksson.

Publicerad
2016-02-16
Bilder
Jan Eriksson, Key Account Manager på Wideco.
Jan Eriksson, Key Account Manager på Wideco.