Intelligent system minskar energiförbrukningen

Framtiden blir allt mer digitaliserad och fjärrvärmebranschen är inget undantag. Det visar det Karlshamnsbaserade företaget NODA genom sina intelligenta styrfunktioner.

– I en fastighet där det är väldigt varmt finns det ingen anledning att elda på, säger Pär Sundberg, säljare på NODA Intelligent Systems.

NODA:s system kallas för Smart Heat Grid och bygger på att intelligenta styrfunktioner hanterar fjärrvärmenätet och samtidigt sköter samverkan mellan produktion, distribution och konsumtion. Eftersom de olika delarna kommunicerar med varandra blir uppvärmningen mer energieffektiv och långsiktigt hållbart.

– Vårt system mäter och analyserar kontinuerligt olika värden och därför kan värmesystemet både optimeras och anpassas efter rådande förhållanden. Vi tar exempelvis hänsyn till betydligt fler parametrar än bara utomhustemperatur. I stället baseras styrningen på befintlig anläggning på den faktiska inomhustemperaturen, säger Pär Sundberg.

Tekniken har sin grund i den energi i form av värme som är lagrad i en fastighet. När flera fastigheter kopplas samman kan realtidsanalyser av fastigheterna göras för att hantera den lagrade energin på bästa sätt. Bland annat genom att användas i andra delar av nätet där det bättre behövs samtidigt som så kallad spetslast reduceras utan att det påverkar inomhusklimatet.

– På så sätt jämnas lasten i nätet ut över dygnet vilket gör att pannorna inte behöver köras lika hårt och att flödet i fjärrvärmerören blir jämnare, vilket både är kostnadseffektivt och ytterst miljösmart. Dessutom kan även nya hus få fjärrvärme utan att det krävs investeringar i fler pannor eller att befintliga fjärrvärmerör behöver ersättas med grövre, säger Pär Sundberg.

NODA bildades 2005 i samband med att forskningen kring systemet påbörjades och fem år senare kom Smart Heat Grid ut på marknaden. Nu tar NODA steget ut i Europa med kontor i såväl London som Nürnberg.

– Potentialen är enorm utomlands. Det handlar där om att Europa ska gå från gasberoende till att i stället titta på hur vi gör i Sverige med fjärrvärme. Det är ett betydligt mer flexibelt alternativ eftersom man inte är i händerna på en enskild leverantör, avslutar Pär Sundberg.

Publicerad
2016-09-29
Bilder
Pär Sundberg, till vänster, tillsammans med sin kollega Torbjörn Wulf på Fjärrvärmemässan. Foto: Mediaspjuth/Elmia AB