Yara Environmental Technologies AB

Nyutvecklad SNCR-modul "Yara-Mini"

Nytt SNCR-system framtaget för mindre förbränningsanläggningar (<10mw).>
Yara Environmental Technologies AB (f.d Petro Miljö AB) har vidareutvecklat sina SNCR-system och nu skapat ett mindre system, kallat "Yara-Mini", som lämpar sig för förbränningsanläggningar mellan 1-10MW.
Kundefterfrågan för SNCR-system till mindre förbränningsanläggningar har ökat och de framtida NOx-utsläppskraven kommer förmodligen att skärpas även för dessa.

Tekniken i systemet har tidigare sålts i stort antal exemplar för den marina marknaden och är en vidareutveckling av denna.

http://www.yara.com; www.noxcare.com
Publicerad
2016-08-17
Bilder