Norconsult AB

ISY Ettnoll - GIS med helhetssyn

ISY Ettnoll är samlingsnamnet för en serie system utvecklade av Norconsult. Systemen har fokus på infrastrukturen av ledningsnät, så som el, VA och fjärrvärme. System finns även för till exempel parkmark och hantering av förorenad mark. I ISY Ettnoll-systemen är kartbilden central.
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en
komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med
helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra kunder att lyckas på resan från vision till verklighet.

Vi utvecklar, marknadsför och levererar helhetslösningar inom GIS. Våra system är alla samlade under namnet ISY Ettnoll och
finns bland annat för elnät, fjärrvärmenät,
fjärrkylanät, gasnät och parkmark. I ISY Ettnoll-systemen är kartbilden central. Systemet använder till exempel Mapinfo
som plugin.

http://https://www.norconsult.se/produkter/datagis/#ISY-Ettnoll
Publicerad
2016-09-21
Bilder