isoplus Fjärrvärmeteknik A/S

isoplus svets-sadelstuts

– snabb och säker förgrening

isoplus investerar ständigt i utveckling och innovation, och det innebär både att befintliga produkter fulländas och att vi emellanåt utvecklar helt nya och revolutionerande produkter.

Ett exempel på det senare är isoplus svets-sadelstuts, där sadelstuts och mantelrör svetsas samman elektriskt till en obrytbar enhet med hjälp av isoplus välkända svetsband.

Svets-sadelstutsen levereras med monterade svetsband, förgreningen kräver minimalt med avisolering, och den kräver ingen kapning av huvudledningen. Därför kan svets-sadelstutsen monteras extremt snabbt.

Välkänd teknologi och specialutvecklade verktyg garanterar hög kvalitet för sadelstutsen, som måste anses vara marknadens säkraste förgrening.

Det är en av anledningarna till att det redan finns ett stort intresse för svets-sadelstutsen från den holländska marknaden, där merparten av fjärrvärmenätet ligger under grundvattennivån.

Sammantaget är svets-sadelstutsen marknadens ekonomiskt mest fördelaktiga förgrening.

För mer information kontakta isoplus på 019 101 666 eller iso@isoplus.se.
Publicerad
2014-08-25
Bilder