TLS Energimätning AB

Vattenmätare av ultraljudstyp ger exaktare mätning

Landis+Gyrs nya vattenmätare W230 är utrustad med temperaturgivare för att möjliggöra separat mätning av kall -respektive varmvatten.
Landis+Gyrs nya vattenmätare, W230, mäter med beprövad ultraljudsteknik vilket innebär att man slipper rörliga delar och att luft inte avläses.
W230 är utrustad med temperaturgivare för att möjliggöra separat mätning av kall -respektive varmvatten. Konsumenten betalar med andra ord endast för leverans av prima vara. Kommunikation av mätdata sker med trådad eller trådlös MBus samt puls.
Publicerad
2014-07-11
Dokument