HeatWork AB

Varmt vatten på hjul

HeatWork HydroHeater är utvecklad i sammarbete med ledende fjärrvärmesällskap och rättar sig mot alla som har behov för snabb uppvärming av större mängder vatten.
HydroHeater är plasseringsvänlig och fraktas med personbil fram till platsen den skall brukas. Det är inte behov för några externa tilläggskomponenter i förbindelse med andvändning.
Enkel andvändning och innovativa lösningar säkrar att maskinen snabbt koplas upp mot f.eks undercentraler eller värmeväxlare vid byggen, utan att slutbrukare upplever avbrott eller försämring i leverans av tappvatten eller uppvärming.

Frostsäker vid vinterdrift
Maskinen är konstruerad för sommar- och vinterbruk. Vattensidan frostsäkras enkelt vid självdränering efter bruk.
Maskinen kan leverera upp till 6000 liter varmt vatten i timmen med en regulerbar temperatur från 0-100°C

Tjältining och uppvärmning
HydroHeater kan också andvändas till tjältining och uppvärmning genom att tillkoppla en extra trumma med tiningsslangar. Vid hjälp av två slangkretsar säkrar man stor flexibilitet och tinar lika stor yta som HeatWorks övriga tjältinare. Maskinen har stor kapacitet for tining av tjäle över större områden, kabelschakt, grunder och golv.
Uppvärming av byggen, hallar etc. utan vatterburen centralvärmesystem, görs enkelt vid tilkoppling av HeatWork Aerotemper.

Kapacitet, flexibilitet och brukarvänlighet gör HydroHeater nyttig till flera formål med behov for varmtvatten.

http://www.heatwork.com
Publicerad
2014-08-13
Bilder