TLS Energimätning AB

Temperaturgivare för mätning av kyla

TLS levererar temperaturgivare klass AA från Limatherm.

Behovet av fjärrkyla ökar för varje år och därmed behovet av mätning av kyla. Temperaturdifferensen, delta T, är betydligt mindre än vid mätning av värme, därför är hög noggrannhet av absoluttemperatur extra viktigt.
För att kunna tillhandahålla exakt temperaturmätning vid kylmätning, levererar TLS mätare, från vår leverantör Limatherm, av klass AA med 4 tråd.

För ytterligare information kontakta TLS produktchef Karin Ekström, tel. 0760380025.

Publicerad
2014-07-11
Dokument