Parallella mässor

VA-mässan

VA-mässan 2016  VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffas användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom tex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden.

VA-mässan 2016 arrangeras liksom tidigare i nära samarbete med bransch- och intresseföreningarna Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och VARIM.


Elmia Avfall & Återvinning

Elmia Avfall & Återvinning 2016Elmia Avfall & Återvinning har sedan starten varit den självklara mötesplatsen för avfallshanteringens olika aktörer. En renodlad fackmässa med demoytor både inom- och utomhus som ger besökarna en nödvändig översiktsbild av en bransch som växer i betydelse för var dag som går.

Drifts- och miljöansvariga i beslutande position från både den privata och offentliga sektorn kommer hit för att se det senaste. Här möter de IT, sopsugsystem, nya material, sorteringssystem, fordon, krossar, pannor, containers, kärl och säckar som kan leda fram till en effektivare avfallshantering. Och till lönsamma affärer för dig.