Om mässan

Inriktning: Fackmässa för fjärrvärmesektorn

Arrangeras sedan: 1982.

Utställargrupper:
Leverantörer av utrustning och tjänster inom områdena: 
Fjärrvärme
Närvärme
Kyla
Kraftvärme
Bränslen
Underhåll
Bränslehantering
Förbränningsteknik
Rökgasrening
Elgenerering
Logistik
Miljö
Kontrollsystem 
m.m.

Besökargrupper: 
Energibolag, bränsleleverantörer, entreprenörer, konsulter, forskare, studenter, energirådgivare, fastighetsbolag, byggbolag m.fl.

Arrangör: Elmia AB i samarbete med Energiföretagen Sverige.