Tack för i år!

Fjärrvärmemässan arrangeras i sällskap med VA-mässan och Elmia Avfall & Återvinning. Tillsammans blir de tre mässorna den stora mötesplatsen för alla som utvecklar och underhåller det hållbara samhället. 

De flesta av de tre mässornas besökare är verksamma inom energisystem, VA- och avfallshantering, många av dem beslutsfattare. Mötesplatsen tar ett helhetsgrepp om det hållbara samhället och blir sammantaget en stor miljöteknikmässa kring industriprocesser och samhällsplanering.

Välkommen till den största mötesplatsen för alla med verksamhet inom fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. 

Vi ses 25-27 september 2018, välkommen!