Qimtek AB/Svensk Verkstad

Add to visitor basket
Company information
Qimtek AB/Svensk Verkstad
Svärdvägen 9
182 33 DANDERYD
SWEDEN
Tel: +46 8 753 48 00
Fax: +46 8 753 48 09

Description

Välkommen till Qimtek, Sveriges största industrinätverk med över 14 000 registrerade användare. Varje år förmedlas tusentals förfrågningar och anbud på Qimteks marknadsplats där inköpare och leverantörer gör gemensamt lönande affärer. Varje månad är 15 000 unika användare (SIS-Index) inne på Qimtek.se för att göra affärer och leta nya affärspartners.

Qimteks användarvänliga och unika system används av inköpare inte bara för att söka nya leverantörer utan även för att skicka förfrågningar till sina nuvarande leverantörer, s.k. preferred suppliers.

Qimtek, uttalas [kimteck], står för Quotes in Manufacturing teknologi. I Qimtek AB ingår även Sveriges största (enligt TS) verkstadstidning Svensk Verkstad och tjänsten First Index.

Welcome to Qimtek, Sweden's largest industrial network with over 12,000 registered users. Every year, thousands of inquiries and tenders are published on the marketplace where buyers and suppliers make profitable business. Each month, 15,000 unique users (SIS-index) use Qimtek.se to do business and find new business partners.

Qimtek's user-friendly and unique system is used by buyers not only to search for new suppliers but also to send request for quotes to their current suppliers, so-called preferred suppliers.

Qimtek, pronounced [kimteck] stands for Quotes in Manufacturing Technology. Qimtek AB also includes Sweden's largest (according to TS) manufacturing magasine, Svensk Verkstad, and the service First Index.