Steens Mekaniska AB

Add to visitor basket
Company information
Steens Mekaniska AB
Näbbåsvägen 24
522 30 TIDAHOLM
SWEDEN
Tel: +46 502 175 00
Fax: +46 502 175 18

Description

Steens Mekaniska är en kontraktstillverkare som erbjuder kundanpassade produktionstjänster

till kunder inom tillverknings-, maskin- och automationsindustrin, av allt från

tillverkning av enskilda mekaniska komponenter och delsystem till kompletta maskin- och automationssystem.

Vi har en modern produktionsanläggning och maskinpark med stor kapacitet. En organisation

med allt från genuin verkstadsteknisk spetskunskap till akademisk kompetens.

Detta tillsammans med ett väl utvecklat internationellt nätverk av samarbetspartner gör att vi kan åta oss stora systemprojekt.