Gnosjö Laserstans AB

Add to visitor basket
Company information
Gnosjö Laserstans AB
Platåvägen 2
335 30 GNOSJÖ
SWEDEN
Tel: +46 370 33 32 40
Fax: +46 370 998 95

Description

Gnosjö Laserstans är en komplett leverantör

av plåtdetaljer med fokus på laserskärning,

stansning samt bockning. Vi erbjuder enastående teknik och arbetssätt inom

plåtbearbetning till kunder som värdesätter kontinuitet

och pålitlighet. Engagemang, lyhördhet och ständig personlig

utveckling präglar vår organisation.

Kunderna återfinns

till stor del i den svenska verkstadsindustrin.

Exempel på områden är el, ventilation, butiksinredning

samt telekom.

Gnosjö Laserstans is a complete supplier

of sheet metal parts with a focus on laser cutting,

punching and bending. We offer outstanding technology and methodology within

raw materials to customers who value the continuity

and reliability. Commitment, responsiveness and continuous personal

development characterizes our organization.

Customers are

largely in the Swedish engineering industry.

Examples of areas are electricity, ventilation, interior design

and telecoms.