J.E. Pedersen Maskinfabrik A/S

Add to visitor basket
Company information
J.E. Pedersen Maskinfabrik A/S
Falkevej 12
4600 KØGE
DENMARK
Tel: +45 56 66 04 97

Description

JE Pedersen maskinfabrik A/S är ett högteknolgiskt foretag baserat i Danmark, specialiseret på CNC-slipning, - fräsning, - lång svarvning och - svarvning.

Omstämpling av färdiga varor för att spåra materialkvalitet är vår stora kompetens.

Vi jobbar inom fler industrier, bl.a.läkemedel, livsmedel, laboratorier och offshore.

Våra medarbetare är uppdaterade med den senaste tekniken och vi fungerar som en aktiv rådgivare och sparringspartner för våra kunder.

Kvalitet och tillförlitlighet är i linje med vär ISO9001 och ISO/TS 29001 system

JE Pedersen Machinefabrik A / S is a high-tech company based in Denmark, specializing in CNC grinding, CNC 5 axis milling, swiss turning and turning.

Restamp of finished goods to track material quality is our great competence.

We work in several industries, including medicines, food, laboratories and offshore.

Our employees are up to date with the latest technology and we act as an active adviser and sparring partner for our customers.

Quality and reliability are in line with ISO9001 and ISO / TS 29001 systems