Ages Industri AB

Add to visitor basket
Company information
Ages Industri AB
Box 815
301 18 HALMSTAD
SWEDEN
Tel: +46 370 69 23 30
Fax: +46 370 177 10

Description

Inom AGES-koncernen ingår sju produktionsenheter. Verksamheten, som omfattar gjutning, bearbetning, svetsning och montage, är koncentrerad till komponenttillverkning i större serier. AGES Casting-bolagen i Unnaryd och Kulltorp är specialiserade på pressgjutning. AGES Machining-bolagen i Falkenberg, Unnaryd, Värnamo, Hörle och Ningbo är specialiserade på skärande bearbetning. Montering sker hos AGES Machining i Värnamo, Unnaryd, Hörle och Ningbo. Svetsning är koncentrerad till Hörle. Bearbetning i smide samt gjutgods sker i Värnamo och Ningbo.

The AGES Group comprises seven production units. We offer die casting, machining, welding and assembly of qualified precisions components in high-volume production runs. The AGES Casting units in Unnaryd and Kulltorp are specialized in die casting. Cutting machining is the main focus at AGES Machining in Falkenberg, Unnaryd, Värnamo, Hörle and Ningbo. Assembly is performed at AGES Machining in Värnamo, Unnaryd, Hörle and Ningbo. Welding is concentrated at Hörle. Machining in forgings and castings takes place in Värnamo and Ningbo.