Premier Rider AB

Add to visitor basket
Company information
Premier Rider AB
Rubanksgatan 4
741 71 KNIVSTA
SWEDEN
Tel: +46 701 75 91 39

Description

Premier Riders affärsidé är att sänka inköpskostnaderna för nordiska produktionsföretag genom kvalitetssäkrad upphandling i Asien och Baltikum samt utveckling och försäljning av industrikomponenter.

Vi har 20 års erfarenhet av att förse nordiska företag med kvalitetssäkrade detaljer/delsystem till konkurrenskraftiga priser. Vi har kvalitetskontrollanter på plats i fabriken som ser till att du som kund erhåller leveranser enligt ställda krav för respektive produkt. För att leverera artiklar på det mest kostnadseffektiva sättet mellanlagras inte produkterna utan levereras direkt ifrån fabriker till våra Kunder. Men möjligheten till mellanlagring finns.

Premier Rider's business idea is to lower the purchasing costs for production companies in the Nordic region through quality-assured procurement in Asia and the Baltics for industrial components.

We have 20 years of experience in providing nordic companies with quality-assured details / subsystems at competitive prices. We have quality inspectors in place at the factory, that ensure that you as a customer receive deliveries according to the requirements for each product. To deliver items in the most cost-effective way, the products are not being put in interim storage, but being delivered directly from factories to our Customers. But the possibility of interim storage is available.