FA-Tec i Falkenberg AB

Add to visitor basket
Company information
FA-Tec i Falkenberg AB
Kvekatorpsvägen 29
311 32 FALKENBERG
SWEDEN
Tel: +46 346 292 00

Description

Vår affärsidé är att från kundens krav vara en komplett produktionspartner för helhet och detalj. Vi erbjuder kvalificerad maskinbearbetning, svetsning, målning samt montage med ingående hydraulik/elektronik. Vi vänder oss främst till kunder med höga kvalitetskrav på svetsning och övrig tillverkning inom offshore, subsea, energi, forskning, medeltung svensk och europeisk verkstadsindustri. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 3834-2. Our business idea is to be a complete production partner that can offer qualified machine processing ( milling up to 10 m), welding, painting and assembling all at the clients request. We are focused on clients in offshore, energy, research, nuclear, medical, medium sized Swedish and European construction industries. We are certified according to ISO 9001:2015 and ISO 3834-2.