Qmt science ab

Add to visitor basket
Company information
Qmt science ab
Amerikavägen 6
393 56 KALMAR
SWEDEN
Tel: +46 480 44 02 00
Fax: +46 480 44 00 10

Description

Qmt-science förser tillverkningsindustri-, process- och läkemedelsindustri med kvalificerade produkter som uppfyller höga och specificerade krav på renhet, ytfinhet och täthet. Vi erbjuder våra kunder apparater, regulatorer, filter, ventiler, klämringskopplingar, rör och rördelar som stöder kvalificerade processkrav. Vår specialitet är att sätta samman produkter till orderstyrda enheter. Vi har specialkunskaper inom avancerad tillverkning, skyddsgassvetsning och orbitalsvetsning. Vidare har vi ett brett komponentsortiment från leverantörer World-Wide.

Qmt-science provides the manufacturing, process and medical industry with qualified products, which comply with high and specific requirements of purity, surface fineness and porosity. We offer our customers equipment, regulators. filters, valves, couplings, pipes and fittings that fulfil qualified process requirements. Our specialty is to combine components and solutions to create custom-tailored systems. We are specialists within advanced production, protective gas welding and orbital welding. We also provide a wide assortment of components from suppliers worldwide.