ESMA Försäljnings AB

Add to visitor basket
Company information
ESMA Försäljnings AB
Box 8027
163 08 SPÅNGA
SWEDEN
Tel: +46 8 474 42 00
Fax: +46 8 474 42 30

Description

ESMA är specialister på att ta fram optimerade komponent- och logistik lösningar för dig inom svensk tillverknings industri. Sedan 1951 har vi samlat på oss en unik erfarenhet, ett globalt nätverk av leverantörer och kunskap om de flesta–och bästa–tillverkningsmetoderna på den globala komponentmarknaden. Vi hittar den bästa lösningen, det konkurrenskraftigaste priset och den mest effektiva produktionen åt dig.

Vad vill du ha hjälp med?

Fästelement, skärande bearbetning, kallomformning, sintring, MIM, gjutning, stansning, bockning, fjädrar, smide, plastkomp, Vespel, polyuretan.

ESMA specializes in developing optimized component and logistics solutions for you in the Swedish manufacturing industry. Since 1951, we have accumulated a unique experience, a global network of suppliers and knowledge of most-and best-manufacturing methods in the global component market. We find the best solution, the most competitive price and the most efficient production for you.

What do you need help with?

Fasteners, cutting, forging and cold forming, sintering, MIM, casting, punching, bending, springs, Vespel, Plastic Components, Polyurethane