Aplicator Group

Add to visitor basket
Company information
Aplicator Group
Metallvägen 3
435 33 MÖLNLYCKE
SWEDEN
Tel: +46 31 750 30 00
Fax: +46 31 750 30 01

Description

Expert på Pumpning, Dosering och Applicering av lim och härdplaster.

Aplicator Group är en heltäckande leverantör av pumputrustning för alla typer av härdplaster och lim. Vi tillverkar allt från manuella utrustningar till helautomatiserade och robotiserade anläggningar för industrin. Aplicator Group har ett stort standardsortiment och kompletterar med en mängd kundanpassade lösningar. Med våra tre varumärken Aplicator System, Barkvall Engineering och Scanrex har vi utrustning för de flesta en-, två- och flerkomponentsmaterialen.

Expert of Pumping, Dosing and Applying adhesives and composite materials.

Aplicator Group is a supplier of pump equipment for all types of composite materials and adhesives. We manufacture both manual equipment as well as fully automated and robotic installations for the industry. With our three brands Aplicator System, Barkvall Engineering and Scanrex we have equipment for most one, two and multi-component materials.