Vossloh Locomotives GmbH

Konsekvent utbyggnad i Skandinavien: Vossloh Locomotives etablerar eget företag och lokalt serviceerbjudande i Sverige

Kiel, 06 oktober 2015. Vossloh Locomotives GmbH bildar ett eget försäljnings- och serviceföretag i Sverige. Därmed kan Vossloh nu erbjuda sitt omfattande utbud av service-tjänster på plats till sina kunder i Skandinavien. Det sker genom att vi samarbetar med kvalificerade verkstäder nära kunden där personalen har utbildats på det aktuella Vossloh-sortimentet.
Vossloh Locomotives Scandinavia AB ligger i Örebro och representeras av Thomas Schwichtenberg, VD för Vossloh Locomotives i Kiel, och den svenska försäljnings- och servicechefen Ronny Hjärtmyr.
”Skandinavien är av tradition en viktig marknad för Vossloh Locomotives”, säger Ronny Hjärtmyr. ”Därför ska man se vårt konsekventa engagemang i Sverige som en del av en europeisk godkännandestrategi för den gröna Vossloh-familjen”. För närvarande byggs nio treaxliga växellokomotiv G 6 för svenska kunder, varav ett redan är i drift i Sverige sedan i somras. I början av 2017 planeras lanseringen av det fyraxliga dieselelektriska lokomotivet DE 18 i Sverige.
Vossloh Locomotives passar på att fira undertecknandet av ett leasingavtal för ett G 6-lokomotiv med vår kund RushRail vid den skandinaviska järnvägsmässan Nordic Rail 2015. RushRail AB samordnar säkra och miljövänliga intermodaltransporter för RushRail Intermodal AB i Sverige. Varje vecka lastas mer än 70 godstransporter i Göteborgs hamn för transport på järnväg. En idealisk uppgift för G 6, som med sin 670 kW starka motor och snäva vändradie utför tunga rangeruppdrag även inom de trängsta industriområdena.
Published
10/6/2015