Atkins SNC Lavalin

Add to visitor basket
Company information
Atkins SNC Lavalin
Box 14068
167 14 BROMMA
SWEDEN
Tel: +46 10 168 11 00

Description

Atkins, en del av SNC-Lavalin gruppen, är ett av världens främsta design och ingenjörsföretag.

Vi tar oss an samtliga delar av järnvägssystemens livscykel. Det innebär att vi bidrar med kunskap från upprustning och modernisering av befintliga anläggningar och system till att utreda och planera för framtidens järnvägslösningar. Internationellt har vi bl.a. stor erfarenhet av snabbtågbanor och monorails. Atkins erbjuder även marknadens mest heltäckande end-to-end spårfordonsexpertis.

Tillsammmans skapar vi innovativa hållbara lösningar för framtidens samhällen.