ABUS Kransystem AB

Add to visitor basket
Company information
ABUS Kransystem AB
Strågatan 5
653 43 KARLSTAD
SWEDEN
Tel: +46 54 55 56 50
Fax: +46 54 55 56 57

Description

ABUS Kransystem i Sverige har utvecklats till en av de största på marknaden inom sitt segment, standardiserade industrikranar, med lyftkapacitet från 80 kg upp till 120 ton. Den framstående marknadspositionen har uppnåtts genom bl a via ett väl utbyggt återförsäljarenät över hela Sverige, från Kristianstad till Kiruna med totalt ca 110 medarbetare. Vi erbjuder professionell service & underhåll via väl utbildade tekniker. Vi åtar oss även service av andra kranfabrikat, portar, liftar m m. På så sätt kan ni effektivt samla all aktuell service hos en leverantör. Vår kunskap är Er säkerhet.