Komet Scandinavia AB

Add to visitor basket
Company information
Komet Scandinavia AB
Box 9177
200 39 MALMÖ
SWEDEN
Tel: +46 40 49 19 95

Description

Komet Scandinavia är ett helägt dotterbolag till Komet Group med varumärkena Komet, Jel och Dihart.

Komet Scandinavia har med sina övriga varumärken ett komplett sortiment av verktyg för fräsning, borrning, brotschning, gängning, spårbearbetning och hållande.

Vi erbjuder både standardverktyg och kundspecifika verktygslösningar.

Med innovativa lösningar och verktygsdesign är Kometgruppen idag i många avseenden världsledande när det gäller utveckling av processer och verktyg för verkstadsindustrin.

Komet Scandinavias övriga varumärken är Heule, Ingersoll, Dümmel, Bass och WTO.


Agencies and trademarks
  • Bass (Trademark)
  • Dümmel (Trademark)
  • Heule (Trademark)
  • Ingersoll (Trademark)
  • WTO (Trademark)

Products