Airwatergreen AB

Add to visitor basket
Company information
Airwatergreen AB
Bolandsgatan 15G2
753 23 UPPSALA
SWEDEN
Tel: +46 18 800 44 00

Description

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Bolagets produkter avlägsnar effektivt fukt och lukt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Vi har idag över 300 installationer i främst de nordiska länderna. Bolaget innehar en rad patent, bland annat i USA, Kina och EU, och satsar stora resurser på teknikutveckling. Airwatergreen har kontor i Uppsala och Malmö. Läs mer på www.airwatergreen.com


Elmia Waste & Recycling 2014