Aquasvea AB

Add to visitor basket
Company information
Aquasvea AB
Sjöängsvägen 7
192 72 SOLLENTUNA
SWEDEN
Tel: 08 58351110

Description

Aquasvea arbetar med vatten- och avloppsrening, huvudsakligen för kommunala beställare och industri. Aquasveas personal har många års erfarenheter från såväl konsulting som entreprenadverksamhet och kan bidra till lösningar på flera olika sätt.

• Utförarentreprenader

• Funktionsentreprenader och totalleveranser

• Rådgivning och utredning

• Projektledning

Vi levererar gärna anläggningar med komplett ansvarstagande från idé till färdig anläggning!

Vi har ratingen AA av Soliditets kreditvärderingssystem

www.aquasvea.se


Elmia Waste & Recycling 2014