Alfred Nobel Science Park AB

Add to visitor basket
Company information
Alfred Nobel Science Park AB
Gammelbackavägen 4B
691 51 KARLSKOGA
SWEDEN
Tel: +46 76 767 26 77

Description

Avancerad tillverkning är ett av Alfred Nobel Science Parks profil- och kompetensområden, med fokus på 3D-printing eller additive manufacturing (AM) och 3D-röntgen (CT) . Inom Science Park har ett nationellt center etablerats tack vara ett mycket gott samarbete mellan framgångsrika företag i branschen och relevant forskning på området för additiv tillverkning.

Övergripande mål är att skapa ett långsiktigt hållbart och finansierat kluster inom 3D-printing och 3D-röntgen. Från näringslivet finns aktörer såsom: SAAB AB, Atlas Copco, Siemens, Bahrat Forge, Lasertech, BTC, Exova m fl.

Centret är nationellt unikt genom kombinationen av två högaktuella forsknings- och teknikområden samt genom att den kompetens och utrustning som finns där är tillgänglig för såväl industri som akademi.