Elastocon AB

Add to visitor basket
Company information
Elastocon AB
Tvinnargatan 25
507 30 BRÄMHULT
SWEDEN
Tel: +46 33 22 56 30
Fax: +46 33 10 48 34

Description

Elastocon tillverkar & säljer instrument för provning av plast- & gummimaterial. Målsättningen är instrument med hög precision & tillförlitliga resultat. Vi har ackrediterat kalibreringslab, utför ackrediterad uppdragsprovning & konsultationer. På mässan visar vi vår automatiska kryp & relaxationsutrustning samt delar av vår provberedningsutrustning.

I år koncentrerar vi oss på våra leverantörer och har bl.a. annat en Tinius Olsen dragprovare, hårdhetsmätare från Bareiss, rheometer från Montech, TCI (Värmekonduktivitet) från C-Therm, våg från Kern, ljusåldringsutrustning från Q-lab samt färgmätningsutrustning från Byk Gardner i montern. En representant från Tinius Olsen och MonTech kommer att finnas på plats. Vi har mycket kunskap om materialprovning och kalibrering. Välkomna till vår monter!

Elastocon manufactures and sells instruments for testing plastic and rubber materials. The goal is instruments with high precision and reliable results. We have an accredited calibration lab, perform accredited test on commission & consultations. At the fair, an automatic creep & relaxation equipment and parts of our sample preparation equipment are displayed.

This year we focus on our suppliers and will show a Tinius Olsen Tensile Tester, Bareiss Hardness tester, Montech Rheometer, C-Term Thermal conductivity analyzer, Balance from Kern, Q-Lab Lighting Equipment, and Byk Gardner Color measuring equipment. A representative from Tinius Olsen and MonTech will be in place. We & our suppliers have a lot of knowledge about both instruments, tests, materials and calibration. Welcome to our stand!


Agencies and trademarks
 • Axxicon Moulds Eindhoven BV, NETHERLANDS (Agency)
 • Bareiss GmbH, GERMANY (Agency)
 • Binder GmbH, GERMANY (Agency)
 • Brabender GmbH & Co. KG, GERMANY (Agency)
 • BYK-Gardner GmbH, GERMANY (Agency)
 • Fontijne Presses & Services, NETHERLANDS (Agency)
 • Kern & Sohn GmbH, GERMANY (Agency)
 • Mitutoyo Scandinavia AB, SWEDEN (Agency)
 • MonTech GmbH, GERMANY (Agency)
 • Q-Lab Europe Ltd, UNITED STATES (Agency)
 • Statebourne Cryogenics Ltd, UNITED KINGDOM (Agency)
 • Tinius Olsen Ltd, UNITED KINGDOM (Agency)
 • Tinius Olsen Testing Machine Company Inc, UNITED STATES (Agency)
 • Xplore Instruments BV, NETHERLANDS (Agency)