Marposs AB

Add to visitor basket
Company information
Marposs AB
Elementvägen 2
691 42 KARLSKOGA
SWEDEN
Tel: +46 586 72 11 30
Fax: +46 586 72 11 49

Description

MARPOSS AB erbjuder:

• Manuella och automatiska mätapplikationer för kvalitetskontroll och processtyrning inklusive mätdatainsamling.

• Optisk och mekanisk mätutrustning.

• Mätstyrning av verktygsmaskiner

• Utrustning för läcktest med både luft och helium

• System för övervakning och maskinskydd av bearbetningsprocesser.

• Fasta mätdon

MARPOSS AB grundades 1968 i Sverige, och firar därmed 50 årsjubileum 2018.

Vårt arbetsfält är Sverige, Norge, Finland och delvis Danmark, vi är i dagsläget ett av 27 dotterbolag till MARPOSS SpA och totalt finns c:a 3500 anställda inom koncernen.


Agencies and trademarks
  • ARTIS (Trademark)
  • BRANKAMP (Trademark)
  • DITTEL (Trademark)
  • HeTech (Trademark)
  • MG (Trademark)
  • Tecna (Trademark)
  • TRACE (Trademark)