Stålbyggnadsinstitutet

Add to visitor basket
Company information
Stålbyggnadsinstitutet
Box 1721
111 87 STOCKHOLM
SWEDEN
Tel: +46 8 661 02 80

Description

SBI - Stålbyggnadsinstitutet har en unik ställning med förankring i såväl stålbyggnadsindustrin som i universitetsvärlden. Vi kombinerar forskningsfront med praktisk erfarenhet och bidrar därigenom till att öka kunskapen om stålets användningsmöjligheter.

Stålbyggnadsinstitutets egna oberoende handböcker ger möjlighet att planera, konstruera och bygga mer effektivt med stål.

Genom ökad kunskap om stål som byggmaterial stärker vi ditt företags affär.