Furab AB

Add to visitor basket
Company information
Furab AB
Furuskogen
532 95 SKARA
SWEDEN
Tel: +46 511 213 85
Fax: +46 511 215 85

Description

Furab AB är ett familjeföretag i tredje generation. Idag sysslar Furab AB huvudsakligen med försäljning av silor för lagring av foder och spannmål, skruvtransportörer och utrustning för foderberedning samt tillhörande kringutrustning.

Furab AB is a family business in its third generation. Today involved Furab AB mainly with the sale of silos for storage of feed and grain, screw conveyors and equipment for feed preparation and related peripherals.


Agencies and trademarks
  • Hagberg Lantbruksinrede AB, SWEDEN (Agency)