menu

Växa

 

Allt du behöver för att få miljöer att grönska. Träd, buskar och växter, därutöver teknik och förnödenheter som krävs för att få dem att frodas.

 

Inom Växa hittar du produkter som:

  • Förnödenheter och insatsvaror för odling t.ex. gräsfröer/gräsmattor, flytande organiska skötselprodukter, gödselmedel, jord/jordförbättring, växtskydd, ogräsbekämpning,
  • Hjälpmedel till plantering t.ex. planteringslådor, trädgaller, sarger, stamskydd
  • Vegetationsteknik t.ex. produkter för gröna tak, takträdgårdar, fasadvegetation
  • Växter, träd och blommor t.ex. plantskolor
  • Bevattningsteknik

Växa

Växa

Speakers corner

Här kommer olika ämnen inom Växa diskuteras så som;

  • Biologisk mångfals som gynnar insekter
  • Grönt kulturarv
  • Mikroliv i gröna miljöer
  • Biokol i urbana vegetationssystem