menu

Konferensen Urban Green Talks

Tisdag 24 september

 

09.00-09.10

Inledning 

Moderator 
Lennart Wikström

09.10-09.30

Naturens betydelse för människors hälsa

Anna María Pálsdóttir, SLU 

09.30-09.50

Välplanerade utemiljöer 
skapar attraktiva städer

Jan Christian Vestre, 
VD Vestre

09.50-10.30 

Paneldiskussion: Vad är den 
samhälleliga nyttan med grönare 
städer? Vad är kommunernas ansvar?
Vad kan leverantörerna göra? 

Jan Christian Vestre, Anna María Pálsdóttir,
Martin Allik 

Spår 1 - Trender och framtid

 

11.00-11.40

Biokol - det klimatsmarta nya svarta för gröna ytor

Markus Paulsson, projektledare Lunds kommun och Ann-Mari Fransson, forskare SLU.

11.40-11.50

Paus

11.50-12.30

Från urbana löpspår till stadslandskap för löpning

Mattias Qviström, landskapsarkitekt och professor i landskapsarkitektur, SLU i Uppsala.

12.30-14.30

Lunch och besök på mässan 

14.30-15.10

Vegetationsteknik för framtidens gröna städer
Karin Håkansson, Vegtech

15.10-15.20 Paus
15.20-16.00 Attraktivare nattmiljö med bättre miljötänk
Johan Röklander, ljusdesigner/belysningsplanerare
16.00-17.00 Guidad rundvandring på mässan

 

Spår 2 - Praktik och projekt

 

11.00-11.40

Hur kan du, ditt företag eller din kommun bidra till biologisk mångfald i staden?

Ursula Zinko, disputerad ekolog och senior konsult, Ekogain

11.40-11.50

Paus

11.50-12.30

Vinnare Sienapriset 2018: Jubileumsparken i Göteborg

Martin Allik, landskapsarkitekt LAR/MSA på Mareld
landskapsarkitekter i Göteborg

12.30-14.30

Lunch och besök på mässan 

14.30-15.10

Lekens landskap
Anna Lenninger, landskapsarkitekt och skribent, Lenninger Lek & Landskap

15.10-15.20 Paus
15.20-16.00 Naturinspirerade planteringar
Peter Korn, växtkännare
16.00-17.00 Guidad rundvandring på mässan

 

Anmäl dig till Urban Green Talks här