menu

Urban Green Talks

Med Urban Green Talks tar Elmia Park klivet bortom mässa, och blir i ännu högre grad en kunskapsspridare, inspirationskälla och förmedlare av visionära tankar kring framtidens gröna stadsmiljöer.

 

Konferensen börjar med ett gemensamt spår där fokus ligger på varför vi behöver gröna miljöer i städerna. Därefter delas konferensen upp i två parallella spår, trender och framtid samt praktik och projekt.

 

Se hela programmet och anmäl dig här.

 

Konferensen Urban Green Talks

Golfkonferens - Elmia Park

Seminarier, golf

I samarbete med SGA arrangerar vi seminarier med fokus på golfbanor med bland annat ämnen som ledarskap i en digitaliserad värld och hur man bekämpar snömögel. 

 

Se hela programmet här.

Seminarier, fotbollsarenor

Under torsdagen har vi fokus på fotbollsarenor och erbjuder intressanta seminarier som berör ämnen som hur man sköter en plan optimalt och vad kan fotbollen lära av golfen.

 

Se hela programmet

Samarbete med SGA

Seminarierna arrangeras i samarbete med SGA.