menu

Attrahera

Det som gör upplevelsen komplett. Attrahera handlar om ljus, materialval,rumslighet och att uppmuntra till lek, rörelse och vila.

 

Inom Attrahera hittar du produkter som:

  • Belysning
  • Förnödenheter och insatsvaror för attraktiv utemiljö t.ex. markbetong, natursten, sand
  • Lekplatser t.ex. lekplatsutrustning, lekställningar
  • Parkmöbler
  • Produkter för idrottsplatser och träning t.ex. läktarstolar, multisportarenor, hockeysarger, fotbollsutrustning, konstgräs, linjeringsmaskiner, banbeläggning, utegym
  • Renhållning t.ex. källsorteringssystem, papperskorgar
  • Utsmyckning t.ex. krukor, fontäner, dammar, cykelparkering, skyltar, väderskydd, staket

Attrahera

Attrahera

Speakers corner

Här kommer olika ämnen inom Attrahera diskuteras så som;