Om Elmiadalen

Den 29-30 juni samverkar en rad viktiga aktörer för att skapa den digitala mötesplatsen Elmiadalen, med syfte att möjliggöra erfarenhetsutbyte och tillvaratagande av den innovationskraft som finns i Sverige, i kölvattnet av Covid-19 pandemin.

Programmet

Programmet lyfter teman som inhemsk försörjning, internationell samverkan, miljöfrågor, hälsa och social hållbarhet, kompetensförsörjning, stadsdelsutveckling, krisberedskap och naturligtvis möjligheterna med ny teknik. Alla dessa viktiga frågor varvas med musik och underhållning. 

Ta del av Elmiadalen

Elmiadalen livestreamas och är kostnadsfritt för alla. I det fall myndigheternas riktlinjer kring stopp för fysiska möten lättat kommer vi även öppna för att träffas på Elmias vackra utomhusområde och/eller i våra luftiga mässhallar.

För vem?

Elmiadalen är öppet för alla - beslutsfattare, politiker, influencers och allmänheten.

Världens Barn

Under Elmiadalen deltar Världens Barn aktivt med insamling, roliga aktiviteter och tankeväckande samtal. Tillsammans med företag, organisationer och fantastiska artister kommer vi alla bidra, för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet!

Allt överskott från Elmiadalen går oavkortat till insamlingen för Världens Barn.