Vad händer på Elmiadalen?

Programmet lyfter teman som inhemsk försörjning, internationell samverkan, miljöfrågor, hälsa och social hållbarhet, kompetensförsörjning, stadsdelsutveckling, krisberedskap och naturligtvis möjligheterna med ny teknik.

Alla dessa viktiga frågor varvas med musik och underhållning. Här kan du se vad som händer under Elmiadalen.

Sidan uppdateras löpande.

Programpunkter

Elmia I Elmiadalen I Program.jpg

Vilken roll spelar stadsdelsutveckling för livskvalitet?
Hur ska allt färre arbetstagare kunna försörja allt fler pensionärer? Varifrån kommer kapitalet? Vad krävs i form av boende, hälsovård och infrastruktur? Vilken roll spelar stadsdelsutveckling för livskvalitet och hälsa? Hur överbryggas ensamhet? Hur viktigt är social trygghet? Hur viktigt är integration? Kan gaming utgöra en brygga för integration?

Hur viktig är utbildning och kompetensförsörjning som drivmotor för Sverige AB?
Vad är “rätt” utbildning? Hur skapar lärosäten och arbetsgivare attraktionskraft för ungdomar? Hur ser arbetsmarknadens behov ut resten av 2020-talet? Hur lyckas lärare och skolor implementera gaming som en del av sin utbildning?

Kan inhemsk försörjning ersätta internationell handel?
Vad innebär Sveriges Livsmedelsstrategi? Hur länge måste Sverige kunna försörja sig med inhemskt producerad mat? Vad betyder egentligen så kallad hållbar matproduktion? Vilka skillnader / likheter ser vi mellan bilindustrin och jordbruket?

Svemester
Blir Svemester nu ett bestående begrepp? Hur viktig är besöksnäringen som drivmotor för Sverige AB? Hur ser framtidens affärsmodeller ut?

Underhållning

Elmia I Elmiadelen I Musik underhållning1920x1080.jpg

Gotländsk saffranspannkaka eller Småländsk ostkaka
Se en äkta smålänning och en äkta gotlänning argumentera för sin sak -vilken blir vinnaren?

Lyssna på några av Sveriges fantastiska artister
Musik utgör en stor del av Sveriges export och självklart är musik viktigt för alla svenskar och för VärldensBarn. 

Världens Barn
Under Elmiadalen deltar Världens Barn aktivt med insamling, roliga aktiviteter och tankeväckande samtal. Tillsammans med företag, organisationer och fantastiska artister kommer vi alla bidra, för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Spännande kamp
Vi har många tävlingstörstande elitidrottare i landet. Kan ishockeyspelare tävla mot en cyklist? Kan en e-sportare få en roddare att tappa fokus? Hur viktig är kosten för en elitidrottare? Följ en spännande kamp och få samtidigt lite inspiration till din egen träning.