Elmiadalen

Behovet av kunskapsutbyte och samverkan kanske aldrig varit större än nu - därför finns Elmiadalen

Huvudsponsor 1-3.jpg

Huvudsponsor 4-6.jpg

Huvudsposnor 7-9.jpg

Huvudsposnor 10-12.jpg

Elmiadalen - visar vägen framåt

Den 29-30 juni samverkar en rad viktiga aktörer för att skapa den digitala mötesplatsen Elmiadalen, med syfte att möjliggöra erfarenhetsutbyte och tillvaratagande av den innovationskraft som finns i Sverige, i kölvattnet av Covid-19 pandemin. Programmet lyfter teman som inhemsk försörjning, internationell samverkan, miljöfrågor, hälsa och social hållbarhet, kompetensförsörjning, stadsdelsutveckling, krisberedskap och naturligtvis möjligheterna med ny teknik. Alla dessa viktiga frågor varvas med musik och underhållning. 

Elmiadalen är öppet för alla - beslutsfattare, politiker, influencers och allmänheten.

Allt överskott från Elmiadalen går oavkortat till insamlingen för Världens Barn.

Elmiadalen livestreamas och är kostnadsfritt för alla. I det fall myndigheternas riktlinjer kring stopp för fysiska möten lättat kommer vi även öppna för att träffas på Elmias vackra utomhusområde och/eller i våra luftiga mässhallar.

Elmiadalen I Musik Underhållning.jpg

Elmia I Elmiadalen I Andreas Weise.jpg

Elmia I Elmiadalen I Mariette.jpg

Elmia I Elmiadalen I Karl Martindahl.jpg

Inhemsk försörjning eller internationell samverkan?
Hur får man mer för mindre?
Lever vi nu som vi lär?

Artboard 1.jpg

Artboard 2.jpg

Artboard 3.jpg

Artboard 4.jpg