10 jan 2021 - 31 dec 2022

Boka yta

Nu kan du anmäla dig till Elmia Husvagn Husbil 2020!

Välkommen att kontakta oss om du vill boka en monter eller veta mer om mässan.

Priser

Monteryta inomhus
0-100 kvm: 1240 SEK/kvm
101-300 kvm: 840 SEK/kvm
301 kvm: 700 SEK/kvm

Grundavgift 
5 000 SEK

Monteryta hall F (konsument-och tillbehörshall)
1-100 kvm: 935 SEK/kvm
101 kvm: 630 SEK/kvm

Grundavgift
3 300 SEK

Monteryta utomhus
1-100 kvm: 960 SEK/kvm
101 kvm: 650 SEK/kvm

Grundavgift
5 000 SEK

Utställarförsäkring
1 050 SEK

Grundavgiften inkluderar utställarkort (antal kort grundat per monteryta),  inbjudningskod, presentation i mässkatalog inklusive produktregister och verktyg för inbjudningar.

Samtliga priser är exklusive moms.

Fakturering

Grundavgift, monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras 90 dagar före mässans första dag och förfaller till betalning senast 60 dagar före Mässans första dag.

Övrig fakturering

100% av värdet för monterinredning enligt beställning förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag. Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller faktureras på förhand faktureras efter Mässans sista dag med betalningsvillkor 20 dagar netto.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

Ladda ner allmänna bestämmelser som PDF-fil

 

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:

Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Elmia fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Elmia ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Är köparen inte näringsidkare anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:

Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.