Utställningsbiljett

Elmias parkeringsytor är försedda med parkeringsautomater. Utställare har möjlighet att beställa parkeringsbiljett (på plats) för SEK 288:- (exkl. moms) per styck. Kortet är giltigt under hela utställningstiden (även under in- och utflyttning).

Biljetten ska placeras väl synligt i bilen. Bilar med P-biljetter parkeras inne på området - infart Leveransinfart/Entré 18.

OBS! P-korten hämtas i Mässkontoret i Lobby Syd.