In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2018-03-28 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00
2018-03-29 / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-22.00

Montrarna måste vara klara senast 29 mars kl 22.00. Entré Nord och Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.

 

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2018-04-03 / 16.00-22.00 Servicebemanning 16.00-20.00
2018-04-04 / 08.00-18.00 Servicebemanning 08.00-16.00

OBS! Kl 16.00 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord  och Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.