In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2017-04-12 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00
2017-04-13 / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-22.00

Montrarna måste vara klara senast 13 april kl 20.00. Entré Nord och Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.

 

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2017-04-17 / 16.00-22.00 Servicebemanning 16.00-20.00
2017-04-18 / 08.00-18.00 Servicebemanning 08.00-16.00

OBS! Kl 16.00 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord  och Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.