In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2020-04-08 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00
2020-04-09 / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-22.00

Montrarna måste vara klara senas 09 April kl 22.00. Entré Nord och Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.

 

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2020-04-13 / 16.00-22.00 Servicebemanning 16.00-20.00
2020-04-14 / 08.00-18.00 Servicebemanning 08.00-16.00

OBS! Kl 16.00 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord  och Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.