Hjälp under mässan

Har du några frågor under mässan så vänd dig till personalen i Informationen.

De kan besvara dina frågor direkt eller hänvisa dig vidare till rätt person. Du kan även få hjälp med enklare kopiering.         

Information Syd 
Tel +46 36 15 21 17
E-post infosyd@elmia.se

 

Information Nord
Tel +46 36 15 21 53
Epost infonord@elmia.se