Annonsera i Mässtidningen

Passa även på att annonsera i mässtidningen i samband med ditt mässdeltagande.

Boka din annonsplats hos Per Östman på 042-18 50 80,
senast 6 mars 2017.
 

Annonspriser inlaga färg:    SEK

Helsida utfallande 210x297 (+ 3 mm utfall)
Helsida ej utfall 185x270

16 000:-
Halvsida stående utfallande 105x297 (+ 3 mm utfall)
Halvsida stående ej utfall 90x270
9 000:-

Halvsida liggande utfallande 210x148 (+3 mm utfall)
Halvsida liggande ej utfall 185x132

9 000:-

Kvartsida 90x132

5 000:-

Priserna gäller färdigt digitalt material. Priserna är exkl moms men inkl reklamskatt 11%.

Format:   A4
Upplaga:  20.000
Sista materialdag: 2017-03-22
Materialadress: 

Bilsport - Excelsus Media AB
Sonja Östman, Box 5011, 250 50 HELSINGBORG, Sverige
Tel:+46 42 18 50 80 Fax +46 42 18 46 51