Deadlines

Ju tidigare du gör dina beställningar desto smidigare går ditt mässdeltagande.

Nedan kommer du att se de viktigaste hålltiderna inför ditt mässdeltagande. Observera att varje deadline är absolut sista datum men du kan gärna göra dina beställningar i god tid innan.