Boka monter

För att anmäla din monter behöver du först tacka ja till inbjudan som du fått från Bolist. Därefter är du välkommen att fylla i din anmälan nedan.

Så snart vi har tagit fram en första hallskiss återkommer vi till er med mer information som placering och liknande. 

Mässkostnad
SEK 21 500.

Kostnaden inkluderar:
- Mässutrymme 10kvm, (5x2m)
- Avskiljandeväggar.
- El, 1-fas, 230V. (städning av monter ingår inte men kan beställas till).
- Kaffe under mässan.
- Lunch fredag och lördag för två personer.
- Festmiddag med dans lördag kväll för två personer.

Extra kostnader
- Luncher utöver de två som ingår kan köpas till för 250 SEK per lunch och person.
- Ytterligare personer är hjärtligt välkomna till middagen till självkostnadspris 1100 SEK per person. 

- Monteryta utöver de 10 kvm som ingår debiteras med 625 SEK /kvm.

Fakturering

Grundavgift, monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras 90 dagar före mässans första dag och förfaller till betalning senast 60 dagar före Mässans första dag.

Övrig fakturering

100% av värdet för monterinredning enligt beställning förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag. Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller faktureras på förhand faktureras efter Mässans sista dag med betalningsvillkor 20 dagar netto.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

Ladda ner allmänna bestämmelser som PDF-fil

 

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:

Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Elmia fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Elmia ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Är köparen inte näringsidkare anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:

Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.