Kvällsaktiviteter i montern

Alla utställare har möjlighet att arrangera en kvällsaktivitet. Kontakta Elmia om du vill ha aktiviteten i din monter eller i någon av Elmias restauranger.

Ansökan till Elmia
Ansökan om tillstånd behövs för aktiviteter som sker i er monter eller i någon av Elmias restauranger efter mässans stängning och fram till kl 22.00.

Gör en skriftlig ansökan senast två veckor före mässan. Följande uppgifter behöver finnas med:

  • Mässans namn
  • Företag
  • Monternummer
  • Datum
  • Tider
  • Antal deltagande personer
  • Eventuellt andra behov som extra möbler, el-jour etc.

Ansökan sänds till:

Elmia AB, Att: Maria Sollenby, Box 6066, 550 06 JÖNKÖPING

Kostnad

Kostnad: 1500 kronor per timma, inklusive bevakning och el-jour.

Kontakter

Vi kan hjälpa er med alla era behov för aktiviteten.

Mat och dryck

För hjälp med mat och dryck, ta kontakt med restauratör, Sodexo tel +46 36 15 21 71.

Möbler, teknik och andra praktiska detaljer:

För hjälp med möbler, teknik eller andra praktiska detaljer, ta kontakt med Utställarservice. E-post: service@elmia.se, Telefon: +46 36 15 20 00