Välkommen till Elmias utställarsidor

Affärer handlar till största del om förtroenden, och sådana skapas i det personliga mötet. Under Elmias mässor skapar vi utrymme för detta.

Här har du chans att knyta kontakter och bygga relationer med såväl nya som befintliga kunder. För i takt med en ökad globalisering och en allt hårdare konkurrens är de goda kundrelationerna viktigare än någonsin. Därför fortsätter mässan att vara en betydelsefull plattform för den som vill skapa affärsmöjligheter.

På dessa sidor hittar du praktiska tips och handfasta råd om hur ditt mässdeltagande kan få största möjliga effekt.

Ansvarig kontakt denna mässan är:

Monterservice & Monterdesign

Johan Kuhlau
+46 36 15 21 57